Logo Strona główna   Pomoc   
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Cele i zadania Centrum
 
 
 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Icon Geneza i status
Icon Cele i zadania
Icon Organy Centrum
Icon Studia stacjonarne
Icon Studia podyplomowe
Icon Kursy i szkolenia
Icon Konferencje i seminaria
Icon Personel latający
Icon Personel naziemny
Icon Dla samorządów
Icon Dla portów lotniczych
Icon Dla linii lotniczych
Icon Język angielski
Icon Galeria
Icon Kontakt
 
 
 
 
Icon
Zgodnie z regulaminem Centrum celem działania jest kształcenie na Politechnice Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego przy:
 • organizowaniu przez zainteresowane Wydziały studiów podyplomowych
 • organizowaniu nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Uczelni
 • projekcie utworzenia na Wydziale Transportu nowego kierunku studiów „Lotnictwo i kosmonautyka”, związanego z kształceniem kadr dla lotnictwa cywilnego
 • organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów
Centrum, z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz kadry specjalistycznejz Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., przy współpracy z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, realizuje swoje cele przez:
 • organizowanie kursów dokształcających
 • pozyskiwanie uczestników studiów oraz kursów m.in. w technicznych szkołach
  średnich w regionie oraz uczestników studiów podyplomowych
 • inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej
 • prowadzenie prac badawczych i usługowych oraz badań nad kluczowymi problemami
  lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:
  • - lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym
   - eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.)
   - systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.)