Logo Strona główna   Pomoc   
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Strona główna
 
 
 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Icon Geneza i status
Icon Cele i zadania
Icon Organy Centrum
Icon Studia stacjonarne
Icon Studia podyplomowe
Icon Kursy i szkolenia
Icon Konferencje i seminaria
Icon Personel latający
Icon Personel naziemny
Icon Dla samorządów
Icon Dla portów lotniczych
Icon Dla linii lotniczych
Icon Język angielski
Icon Galeria
Icon Kontakt
 
 
 
 
Icon

 Zamierzenia i oferta dydaktyczna Centrum

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością pragnę zakomunikować, że funkcjonujące Centrum to otwarta na współpracę formuła, pomysł na połączenie wysiłków pasjonatów i entuzjastów lotnictwa. Jest faktem znamiennym, że brakowało do tej pory jednolitego, kompleksowego podejścia do lotniczego kształcenia i szkolenia praktycznego personelu latającego i naziemnego oraz każdego specjalista niezbędny do funkcjonowania współczesnego lotnictwa.

Wszystko zaczęło się 15 października 2007 r., gdy pod pa­tronatem Ministra Trans­portu, w Sali Marmurowej Śląskie­go Urzędu Wojewódzkiego, podpisany zo­stał przez Prezesa Urzędu Lotnic­twa Cywilnego, Rektora Politechni­ki Śląskiej, Prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego list inten­cyjny w sprawie utworzenia Centrum. Powodem takiego stanu rzeczy była dynamika rozwo­ju lotnisk cywilnych, zapotrzebo­wanie na wysoko wykwalifikowa­nych specjalistów oraz chęć podejmowania przez Centrum działań m.in. ramach realizacji, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 w dniu 8 maja 2007 r., „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziem­nych", koordynowanego przez ówczesnego Wiceministra Transportu, dr. inż. Eugeniusza Wróbla. W programie rządowym wskazane zostały kierun­ki rozwoju infrastruktury lotnisko­wej oraz nawigacyjnej do 2020 r.

Centrum koordynuje i organizuje kursy, szkolenia, studia, zgodnie z międzynarodowymi stan­dardami lotnictwa cywilnego, wskutek ścisłej współpracy z certyfikowanymi ośrodkami. Natomiast przygotowanie merytoryczne umożliwia uruchomienie nowej specjalności – nawigacji powietrznej na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej i podjęcie realizacji zintegrowanego programu kształcenia lotniczego w systemie studiów dwustopniowych. Weryfikację wiedzy umożliwiają praktyki odbywane w MPL Katowice – Pyrzowice oraz w innych ośrodkach certyfikowanych. Kształcenie i praktyczne szkolenie lotnicze realizują wysokiej klasy specjaliści etatowi certyfikowanych ośrodków. Nad poprawnością funkcjonowania Centrum czuwa Rada Naukowo - Programowa, w której zasiadają przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Politechniki Śląskiej, Prezes Zarzą­du Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. – właściciel MPL Katowice – Pyrzowice.

Interesującą niewątpliwie ofertę stanowią w ramach działalności Centrum kierunkowe studia podyplomowe, przygotowujące do podjęcia pracy w lotnictwie : „Organizacja lotnictwa cywilne­go w Unii Europejskiej", „ Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej”, „Teleinformatyka w transporcie lotniczym” oraz „Planowanie i projektowanie cy­wilnych portów lotniczych”.

 

prof. Andrzej Fellner

Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa

Cywilnego Europy środkowo-Wschodniej

 Aktualności ‭[1]‬

Obecnie brak aktywnych anonsów.
 
 

 Aktualności ‭[2]‬

Obecnie brak aktywnych anonsów.

 Adres i kontakt

Kula Ziemska

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego
Europy Środkowo - Wschodniej

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel/fax: +48 32 603 4058
e-mail: centrum.lotnictwo@polsl.pl

 Linki

  Politechnika Śląska
  Wydział Automatyki, elektroniki i informatyki
  Panel lotniczy w konferencji TST