Rozpoczęcie szkolenia praktycznego IR(A) na symulatorze

W październiku pierwsi studenci specjalności Nawigacja Powietrzna rozpoczęli kolejny etap lotniczego szkolenia praktycznego. Studenci realizują szkolenie certyfikowanym symulatorze lotu FNPT II znajdującym się w Laboratorium Wirtualnego Latania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (WAEI) w Gliwicach, na podstawie porozumienia pomiędzy WAEI a Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKL). Po wymagającym szkoleniu na symulatorze kursanci będą kontynuowali szkolenie praktyczne IR(A) na samolocie Tecnam P2006T. Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (Instrument Rating) to kolejny etap w drodze do zdobycia licencji pilota liniowego ATPL(A) w ramach szkolenia realizowanego przez Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej.

Wykład inauguracyjny

W środę 14 października 2020 r. o godz. 10.00 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021.

Podczas uroczystości Kierownik Katedry Technologii Lotniczych dr. hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Kształcenie lotnicze na Politechnice Śląskiej – wczoraj, dziś i jutro”.

Dodatkowo, w trakcie inauguracji najlepszy absolwent specjalności lotniczej, mgr inż. Adrian Borowy otrzymał nagrodę z rąk Prezesa Zarządu Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Szkolenie na samolotach wielosilnikowych rozpoczęte!

We wtorek 15 września 2020 roku pierwsza grupa ośmiu studentów trzeciego roku specjalności Nawigacja Powietrzna rozpoczęła kolejny etap kształcenia praktycznego.  Uprawnienie MEP(L) umożliwi naszym studentom wykonywanie lotów na samolotach wielosilnikowych. W tym roku szkolenie to odbywa się przy współpracy z ośrodkiem Adriana Aviation w Watorowie, w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabrania nowych umiejętności na dwusilnikowym samolocie Tecnam P2006T.  Szkolenie na maszynach wielosilnikowych to kolejny etap w zdobyciu Licencji Pilota Liniowego ATPL(A). 

Nocne Loty

W dniu 10.09.2020r. rozpoczął się kolejny rozdział w szkoleniu lotniczym studentów Wydziału Transportu i Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. Pierwsza grupa pilotów rozpoczęła szkolenie lotnicze w ramach lotów nocnych na lotniku Katowice – Pyrzowice – EPKT. Szkolenie na tym lotnisku jest możliwe dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu ze strony władz lotniska za którą serdecznie dziękujemy. Dodatkowym walorem wykonywania operacji lotniczych na tym lotnisku jest to, ze studenci mogą realizować loty przy zastosowaniu pełnego wyposażenia radionawigacyjnego i systemów świetlnych lotniska kontrolowanego. W tym roku przewidujemy realizację szkolenia w ramach lotów nocnych, w odniesieniu do 25 studentów kierunku: Transport, specjalność: nawigacja lotnicza.

 

Nowe samoloty Aero AT3

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Śląskiej, mimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej na Świecie związanej z COVID-19, stale się rozwija.
W tym roku, na potrzeby Ośrodka, zakupiono dodatkowe 2 samoloty Aero AT3, wyposażone w Glass Cockpity. Znajdujące się w kabinie przyrządy cyfrowe nie tylko dorównują panującym trendom na świecie, ale również przyzwyczajają studentów Nawigacji Powietrznej – pilotów do cyfrowej formy zobrazowania parametrów lotów i pracy silnika, która jest codziennością w późniejszej pracy pilota. Zastosowane przyrządy znacząco poprawiają komfort odczytu danych przez studentów i instruktorów, ale również bezpośrednio wpływają
na bezpieczeństwo wykonywanych lotów. W pełni dotykowe oraz ciekłokrystaliczne wyświetlacze Garmin G500 pozwalają na praktyczne obcowanie z wprowadzaniem tras lotu do systemu, cyfrowym wyświetlaniem terenu, sprawdzenie AIP danego lotniska podczas lotu czy też podczas bezpośredniego przygotowania do lotu.

Aero AT3 to dwumiejscowe samoloty polskiej produkcji, z pełną certyfikacją, w układzie dolnopłata o metalowej konstrukcji. Dzięki prędkości przelotowej ponad 100kts oraz pojemności zbiorników paliwa 100l, szacuje się zasięg samolotów na 1300km.

Dane te pozwalają naszym studentom nie tylko bezpiecznie wykonywać zadania w bliskiej odległości lotniska, ale również wykonywać długie przeloty ponad 300NM, konieczne do uzyskania licencji zawodowej CPL(A).

 

Zaangażowanie i sukces studentów specjalności lotniczych podczas XVIII Studenckiej Sesji Naukowej

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyła się XVIII Studencka Sesja Naukowa Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Tegoroczna edycja w związku z panującą padnemią koronawirusa Sars-Cov-2 odbyła się po raz pierwszy w trybie zdalnym.

Podczas konferencji uczestnicy mogli zaprezentować wyniki swojej działalności. Katedrę Technologii Lotniczych reprezentowali studenci specjalności Nawigacja Powietrzna, a zarazem członkowie Lotniczego Koła Naukowego. Pani Katarzyna Brzeska zaprezentowała streszczenie –  „Wpływ raportowania na poziom bezpieczeństwa w lotnictwie”. Lotnicze Koło Naukowe reprezentował Pan Jakub Borowski. Wygłoszenie referatu Pana Jakuba „Ekologiczne aspekty rozwoju lotnictwa” zostało docenione przez Komitet Naukowy, za co otrzymał wyróżnienie i nagrody.

 

Tegoroczna edycja XVIII Studenckiej Sesji Naukowej odbyła się pomimo trudnych warunków związanych z szerzeniem się choroby Covid-19. Wszyscy uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę na tematy nie tylko związane z lotnictwem, ale dotyczące wszystkich gałęzi transportu. Cieszymy się z sukcesu Pana Jakuba, a wszystkim prelegentom gratulujemy wartościowych wystąpień.

I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym przedstawiciel Lotniczego Koła Naukowego Pan Jakub Borowski odebrał List gratulacyjny oraz zaprezentował projekty Koła Naukowego, które otrzymały dofinansowanie w ramach I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych.

W spotkaniu wzięli udział JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Leszek Remiorz, Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, mgr Grażyna Maszniew, Kierownik Centrum Obsługi Studiów oraz przedstawiciele kół naukowych.

Konkurs został ogłoszony w ramach projektu Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo, ze względu na udział Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Studenci działający w Lotniczym Kole Naukowym zgłosili do konkursu dwa projekty. W pierwszym projekcie uczestnicy zaproponowali opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby programów szkolenia w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) i Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej (OSMOT) za pomocą kompleksowej realizacji filmów dydaktycznych wykonywanych w technice 360° VR (Virtual Reality) w zakresie obsługi i eksploatacji samolotów GA (General Aviation), tj. napisanie scenariuszy, przygotowanie scenerii, wykonanie zdjęć, postprodukcję materiału oraz przygotowanie do wykorzystania w procesach kształcenia (szkolenia) studentów specjalności lotniczych Politechniki Śląskiej.  Drugi projekt obejmuje opracowanie modelu dydaktycznego na potrzeby szkolenia w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) i Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej (OSMOT) za pomocą makiety lotniczego silnika tłokowego z oddzielnym napędem elektrycznym.

Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników projektu w zakresie budowy i eksploatacji statków powietrznych, lotniczych procedur operacyjnych, rozwój kompetencji językowych, a także kompetencji miękkich związanych m.in. z prezentacją osiągniętych wyników, umiejętności pracy w zespole, komunikacji, co w konsekwencji wpłynie na wzrost konkurencyjności studentów – uczestników projektów na współczesnym rynku pracy.

Przekazanie śmigłowca

Śmigłowiec Mi-2 (SP-ZXU), który od wielu lat był charakterystycznym obiektem dziedzińca Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej przy ulicy Krasińskiego 8 w Katowicach i który dzielnie służył jako stanowisko laboratoryjne dla studentów kierunku transport na specjalnościach mechanika i eksploatacja lotnicza oraz nawigacja powietrzna, w dniu 25 maja 2020 r. został zabrany ze swojego dotychczasowego miejsca i przetransportowany do hangaru Politechniki Śląskiej na lotnisko w Gliwicach. W planach jest całkowita renowacja wspomnianego śmigłowca wykonywana przez studentów w ramach swoich praktyk zawodowych we współpracy z pracownikami – mechanikami lotniczej organizacji obsługowej AMO PŚ. Po doprowadzeniu go do zadowalającego stanu zostanie przekazany Muzeum Ratownictwa w Krakowie (przed przekazaniem Wydziałowi Transportu Politechniki Śląskiej śmigłowiec latał w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym). Za perfekcyjną organizację logistyczną całego przewozu odpowiedzialna była firma „Kadam” z Rybnika.

Dwa projekty Lotniczego Koła Naukowego otrzymały dofinansowanie

W dniu 15.05.2020 r zostały ogłoszone wyniki I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badwacza. Lotnicze Koło Naukowe działające przy Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zgłosiło do konkursu dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie. Projekt „Opracowanie materiałów dydaktycznych z zakresu obsługi eksploatacji samolotów GA (General Aviation) z wykorzystaniem techniki VR-360” obejmuje opracowanie materiałów dydaktycznych – filmów dydaktycznych z zakresu obsługi i eksploatacji statków powietrznych. Drugi z projektów – „Opracowanie modelu dydaktycznego z zakresu budowy i zasady działania lotniczego silnika tłokowego” dotyczy wykonania makiety dydaktycznej. Wykorzystując nowoczesne techniki nauczania Politechnika Śląska kształci kadry na potrzeby branży lotniczej. Realizacja projektów pozwoli zwiększyć wiedzę, kompetencje i upowszechnić specjalności lotnicze na Uczelni.

Projekt realizowany na potrzeby symulatora VR samolotu „Bryza”: a. Kabina samolotu. b. Podwozie – widok ogólny. C. Mechanizm wypuszczania podwozia. Autor: J. Kozuba, Realizowany we współpracy z firmą SmartLab, ramach projektu NCBiR.