Zaangażowanie i sukces studentów specjalności lotniczych podczas XVIII Studenckiej Sesji Naukowej

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyła się XVIII Studencka Sesja Naukowa Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Tegoroczna edycja w związku z panującą padnemią koronawirusa Sars-Cov-2 odbyła się po raz pierwszy w trybie zdalnym.

Podczas konferencji uczestnicy mogli zaprezentować wyniki swojej działalności. Katedrę Technologii Lotniczych reprezentowali studenci specjalności Nawigacja Powietrzna, a zarazem członkowie Lotniczego Koła Naukowego. Pani Katarzyna Brzeska zaprezentowała streszczenie –  „Wpływ raportowania na poziom bezpieczeństwa w lotnictwie”. Lotnicze Koło Naukowe reprezentował Pan Jakub Borowski. Wygłoszenie referatu Pana Jakuba „Ekologiczne aspekty rozwoju lotnictwa” zostało docenione przez Komitet Naukowy, za co otrzymał wyróżnienie i nagrody.

 

Tegoroczna edycja XVIII Studenckiej Sesji Naukowej odbyła się pomimo trudnych warunków związanych z szerzeniem się choroby Covid-19. Wszyscy uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę na tematy nie tylko związane z lotnictwem, ale dotyczące wszystkich gałęzi transportu. Cieszymy się z sukcesu Pana Jakuba, a wszystkim prelegentom gratulujemy wartościowych wystąpień.

I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym przedstawiciel Lotniczego Koła Naukowego Pan Jakub Borowski odebrał List gratulacyjny oraz zaprezentował projekty Koła Naukowego, które otrzymały dofinansowanie w ramach I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych.

W spotkaniu wzięli udział JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Leszek Remiorz, Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, mgr Grażyna Maszniew, Kierownik Centrum Obsługi Studiów oraz przedstawiciele kół naukowych.

Konkurs został ogłoszony w ramach projektu Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo, ze względu na udział Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Studenci działający w Lotniczym Kole Naukowym zgłosili do konkursu dwa projekty. W pierwszym projekcie uczestnicy zaproponowali opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby programów szkolenia w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) i Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej (OSMOT) za pomocą kompleksowej realizacji filmów dydaktycznych wykonywanych w technice 360° VR (Virtual Reality) w zakresie obsługi i eksploatacji samolotów GA (General Aviation), tj. napisanie scenariuszy, przygotowanie scenerii, wykonanie zdjęć, postprodukcję materiału oraz przygotowanie do wykorzystania w procesach kształcenia (szkolenia) studentów specjalności lotniczych Politechniki Śląskiej.  Drugi projekt obejmuje opracowanie modelu dydaktycznego na potrzeby szkolenia w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) i Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej (OSMOT) za pomocą makiety lotniczego silnika tłokowego z oddzielnym napędem elektrycznym.

Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników projektu w zakresie budowy i eksploatacji statków powietrznych, lotniczych procedur operacyjnych, rozwój kompetencji językowych, a także kompetencji miękkich związanych m.in. z prezentacją osiągniętych wyników, umiejętności pracy w zespole, komunikacji, co w konsekwencji wpłynie na wzrost konkurencyjności studentów – uczestników projektów na współczesnym rynku pracy.

Przekazanie śmigłowca

Śmigłowiec Mi-2 (SP-ZXU), który od wielu lat był charakterystycznym obiektem dziedzińca Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej przy ulicy Krasińskiego 8 w Katowicach i który dzielnie służył jako stanowisko laboratoryjne dla studentów kierunku transport na specjalnościach mechanika i eksploatacja lotnicza oraz nawigacja powietrzna, w dniu 25 maja 2020 r. został zabrany ze swojego dotychczasowego miejsca i przetransportowany do hangaru Politechniki Śląskiej na lotnisko w Gliwicach. W planach jest całkowita renowacja wspomnianego śmigłowca wykonywana przez studentów w ramach swoich praktyk zawodowych we współpracy z pracownikami – mechanikami lotniczej organizacji obsługowej AMO PŚ. Po doprowadzeniu go do zadowalającego stanu zostanie przekazany Muzeum Ratownictwa w Krakowie (przed przekazaniem Wydziałowi Transportu Politechniki Śląskiej śmigłowiec latał w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym). Za perfekcyjną organizację logistyczną całego przewozu odpowiedzialna była firma „Kadam” z Rybnika.

Dwa projekty Lotniczego Koła Naukowego otrzymały dofinansowanie

W dniu 15.05.2020 r zostały ogłoszone wyniki I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badwacza. Lotnicze Koło Naukowe działające przy Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zgłosiło do konkursu dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie. Projekt „Opracowanie materiałów dydaktycznych z zakresu obsługi eksploatacji samolotów GA (General Aviation) z wykorzystaniem techniki VR-360” obejmuje opracowanie materiałów dydaktycznych – filmów dydaktycznych z zakresu obsługi i eksploatacji statków powietrznych. Drugi z projektów – „Opracowanie modelu dydaktycznego z zakresu budowy i zasady działania lotniczego silnika tłokowego” dotyczy wykonania makiety dydaktycznej. Wykorzystując nowoczesne techniki nauczania Politechnika Śląska kształci kadry na potrzeby branży lotniczej. Realizacja projektów pozwoli zwiększyć wiedzę, kompetencje i upowszechnić specjalności lotnicze na Uczelni.

Projekt realizowany na potrzeby symulatora VR samolotu „Bryza”: a. Kabina samolotu. b. Podwozie – widok ogólny. C. Mechanizm wypuszczania podwozia. Autor: J. Kozuba, Realizowany we współpracy z firmą SmartLab, ramach projektu NCBiR.

Przewiń do góry