Kierownik AMO – Andrzej PADZIK

Kierownik Jakości – Zbigniew DZIUBA