Cennik za usługi oferowane przez Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (PL/ATO-78), certyfkowaną organizację obsługową AMO oraz certyfikowaną organizację zapewnienia ciągłej zdatności do lotu CAMO.