Kierownictwo Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej-ATO (Approved Training Organisation) nr certyfikatu PL/ATO-78:

Kierownik Odpowiedzialny: Dr hab. inż pil. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ.

Kierownik Monitorowania Zgodności: Mgr inż. pil. Adam CEBULA

Kierownik Bezpieczeństwa: Mgr inż. Mateusz URZĘDOWSKI

Kierownik Szkolenia: Mgr inż. pil. Eugeniusz PIECHOCZEK

Zastępca Kierownika Szkolenia na lotnisku Watorowo – Mgr inż. pil. Jarosław JASTRZĘBSKI

Zastępca Kierownika Szkolenia na lotnisku Mielec – Mgr inż. pil. Krzysztof KUSEK

Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego: Mgr pil. Mateusz LASOTA

Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego: Mgr inż. pil. Marcin DĄBROWSKI