ATPL-nabór kandydatów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „nawigacja powietrzna” – piąty semestr studiów stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2018/2019

Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować lotnicze szkolenie teoretyczne do poziomu ATPL i szkolenie praktyczne w powietrzu do poziomu samolotowej licencji zawodowej CPL (A) z uprawnieniami do lotów IFR i ME.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność „nawigacja powietrzna”, zarówno z Politechniki Śląskiej, jak i innych uczelni o profilu technicznym, muszą spełniać trzy warunki konieczne:

  1. Zaliczenie czterech semestrów na studiach inżynierskich (zaświadczenie z uczelni z podaniem średniej ocen z czterech semestrów).
  2. Posiadanie ważnej licencji PPL(A) lub zaświadczenia z ULC o zdaniu egzaminów państwowych – teoretycznego i praktycznego na PPL (licencja lub zaświadczenie z ULC).
  3. Orzeczenie badań lotniczo-lekarskich – I kategoria (ważne orzeczenie).

Gdyby było więcej niż 25 kandydatów, będzie organizowana dodatkowa kwalifikacja zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Kryteria oceny kandydata – w przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż 25.

Lp.Kryterium oceny cząstkowejLiczba przyznanych punktów w zależności od uzyskanych wyników z trzech kryteriów oceny cząstkowejMaksymalna liczba punktów cząstkowych
1Średnia ocena z czterech semestrów(N – 2,5) * 12 pkt30 pkt
2Test wiedzy lotniczej
30 pytań / 30 min
0,5 pkt za każdą poprawną odpowiedź15 pkt
3Nalot dowódczy na samolotach – powyżej PPL0,5 pkt za każdą godzinę lotu do 60 h30 pkt
Razem punktów75 pkt

* N – średnia ocena

Uwagi: 

  1. Warunkiem rozpoczęcia praktycznego samolotowego szkolenia lotniczego studentów specjalności „nawigacja powietrzna” będzie uzyskanie dotacji na przedmiotowe szkolenie samolotowe od Ministra Infrastruktury na rok szkoleniowy 2019.
  2. Przyjęcie na piąty semestr studiów specjalności „nawigacja powietrzna” będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na praktyczne samolotowe szkolenie.
  3. Studenci, którzy ukończyli cztery semestry studiów inżynierskich na innych uczelniach, przyjęci na piąty semestr studiów specjalności „nawigacja powietrzna” będą zobowiązani do uzupełniania różnic programowych w terminie określonym w Regulaminie studiów Politechniki Śląskiej.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32-603-43-94.