Autor: TomekB

Badania i współpraca

Katedra Technologii Lotniczych prowadzi prace badawcze i usługowe oraz badania nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:-lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,-eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),-systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, […]

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat na prowadzenie szkolenia do uzyskania licencji pilota liniowego

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego ATO POLSL jako ośrodka uprawnionego do prowadzenia szkoleń do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego. ATO POLSL będzie kształcił przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do zaszczytnego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat […]

ATPL-nabór kandydatów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „nawigacja powietrzna” – piąty semestr studiów stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2018/2019 Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować lotnicze szkolenie teoretyczne do poziomu ATPL i szkolenie praktyczne w powietrzu do poziomu samolotowej licencji zawodowej CPL (A) z uprawnieniami […]

Uprawnienia dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT)

1 marca 2018 roku rektor Politechniki Śląskiej odebrał od dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozszerzenie certyfikatu dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) – Part-147 z numerem referencyjnym PL.147.0021. Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dn. 25.01.2018 r. pozwolił na uzyskanie przez OSMOT dodatkowych uprawnień w zakresie szkolenia podstawowego […]

Sylwetki Wykładowców

Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, Prof. PŚ. Kierownik Katedry Technologii Lotniczych/ Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Europy Środkowo-Wschodniej Patent: J. Kozuba, T. Muszyński, Subject: AIRCRAFT WITH THE CHANGEABLE CAPACITY OF FUSELAGE – Patent No 3899964; Biuletyn urzędu patentowego, Urząd Patentowy RP No 14 (979)/2011, p.13, ISSN-0137-8015 Najnowsze projekty badawczo-rozwojowe: Project of The Polish National Centre […]

Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator – Bertrand Piccard – otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator – Bertrand Piccard – otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Notatka-podsumowanie konferencji

W dniach 28-30 listopada 2018 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA, WYDZIAŁ TRANSPORTU, KATEDRA TECHNOLOGII LOTNICZYCH zorganizowała: II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ” Tematyka konferencji obejmowała: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE, SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE, BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU, POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE, […]

Przewiń do góry