Kierownictwem Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych na Politechnice Śląskiej jest:

Kierownik odpowiedzialny: dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ

Kierownik szkolenia: mgr inż. Tomasz Siwy