Uncategorized

Terminy konsultacji dla Studentów

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe Pracowników Naukowych naszego Zespołu oraz terminy konsultacji dla Studentów: dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. nzw w Pol. Śl. (jaroslaw.kozuba@polsl.pl), pokój 311 -poniedziałki 09:00-10:00 -czwartki 14:00-16:00 dr hab. inż. naw. Andrzej Fellner (andrzej.fellner@polsl.pl) -wtorki 13:00-15:00 prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila (jan.pila@gmail.com), pokój 312 -czwartki 17:15-18:00 dr inż. Robert Konieczka […]

Publikacje-Błękitna seria lotnicza

Uprzejmie informujemy, że w ramach „błękitnej serii lotniczej” Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej opracowała szereg publikacji: – „Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN”,– „Meteorologia w transporcie”,– „Nawigacja powietrzna w zarysie”,– „Aeronautical regulations in exercises”,– „Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami”,– „Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych”,– […]

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Geneza i status Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKLC) jest jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej. Utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. List intencyjny w sprawie utworzenia Centrum podpisany został przez te trzy podmioty – pod patronatem Ministra Transportu – w dniu […]

Materiały do pobrania-System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, […]

Badania i współpraca

Katedra Technologii Lotniczych prowadzi prace badawcze i usługowe oraz badania nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:-lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,-eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),-systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, […]

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat na prowadzenie szkolenia do uzyskania licencji pilota liniowego

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego ATO POLSL jako ośrodka uprawnionego do prowadzenia szkoleń do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego. ATO POLSL będzie kształcił przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do zaszczytnego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat […]

ATPL-nabór kandydatów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „nawigacja powietrzna” – piąty semestr studiów stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2018/2019 Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować lotnicze szkolenie teoretyczne do poziomu ATPL i szkolenie praktyczne w powietrzu do poziomu samolotowej licencji zawodowej CPL (A) z uprawnieniami […]

Uprawnienia dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT)

1 marca 2018 roku rektor Politechniki Śląskiej odebrał od dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozszerzenie certyfikatu dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) – Part-147 z numerem referencyjnym PL.147.0021. Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dn. 25.01.2018 r. pozwolił na uzyskanie przez OSMOT dodatkowych uprawnień w zakresie szkolenia podstawowego […]

Sylwetki Wykładowców

Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, Prof. PŚ. Kierownik Katedry Technologii Lotniczych/ Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Europy Środkowo-Wschodniej Patent: J. Kozuba, T. Muszyński, Subject: AIRCRAFT WITH THE CHANGEABLE CAPACITY OF FUSELAGE – Patent No 3899964; Biuletyn urzędu patentowego, Urząd Patentowy RP No 14 (979)/2011, p.13, ISSN-0137-8015 Najnowsze projekty badawczo-rozwojowe: Project of The Polish National Centre […]

Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator – Bertrand Piccard – otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Przewiń do góry