Witamy na stronie poświęconej
lotnictwie na Politechnice Śląskiej

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Nasze Lotnicze ośrodki

ATO PŚ

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej certyfikat nr 78 PL/ATO

OSMOT PART-147

Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej PART-147 (MTO) Politechniki Śląskiej
certyfikat nr
PL.147.0021.2017

OSPOSBSP

Ośrodek Szkolenia Personelu Obsługi Systemów Bezpilotowych Statków Powietrznych
Certyfikat nr
261 RPS-06/2018

AMO

Organizacja Obsługowa Statków Powietrznych Politechniki Śląskiej Part-M/F (AMO) – certyfikat nr PL.MF.053