Akademickie Ośrodki Szkolenia Lotniczego

Informacje

Szanowni Państwo

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce i Europie, stale rosnącym zagrożeniem oraz związanymi z obecną sytuacją trudnościami organizacyjnymi, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przełożeniu IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja odbędzie się w listopadzie w przyszłym roku (2021).

Liczymy na zrozumienie wszystkich uczestników Konferencji SMT3P.

Jednocześnie informujemy, iż planujemy wydać monografię obejmującą tematykę  Konferencji SMT3P.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej” , której planowany termin jest w dniach 26–27 listopada 2020 roku.

Zasadniczym celem Konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa i nawiązania trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, drogowym, szynowym, morskim, wodnym śródlądowym i kosmicznym) oraz jego technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi, psychologicznymi aspektami.

Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE
  • SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE
  • BUDOWA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
  • POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
    W TRANSPORCIE
  • DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU
  • BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Informujemy, że w przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna w Polsce, będzie zadowalająca to sesja plenarna Konferencji zostanie zorganizowana w formie tradycyjnej oraz jednocześnie będzie transmitowana on-line. Sesja posterowa bez względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się tylko w formie on-line. Szczegółowe informacje o sposobie organizacji zostaną podane w następnych komunikatach.

OPŁATY KONFERENCYJNE

900 zł – Opłata konferencyjna
500 zł – Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów

Opłata konferencyjna zawiera publikacje pokonferencyjne oraz
obsługę konferencji.

Opłata konferencyjna powinna być wniesiona na konto:
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A
ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice
IBAN PL 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
SWIFT: INGB PL PW
Z adnotacją Konferencja RT4/SMT3P/Imię i nazwisko
uczestnika

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 01.11.2020
roku opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Przewiń do góry