Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej” , której planowany termin jest w dniach 2–3 grudnia 2021 roku.

Zasadniczym celem Konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa i nawiązania trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, drogowym, szynowym, morskim, wodnym śródlądowym i kosmicznym) oraz jego technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi, psychologicznymi aspektami.

Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

 • problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze
 • edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce
 • strategie bezpieczeństwa w transporcie
 • podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

 • metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka
 • stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie
 • metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie

SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

 • zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 • przygotowanie do sytuacji kryzysowych
 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • stany nadzwyczajne w transporcie

BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 • konstrukcja i badania środków transportu
 • pojazdy transportu kombinowanego
 • użytkowanie i utrzymanie środków transportu
 • modelowanie ruchu środków transportu
 • certyfikacja i homologacja środków transportu

POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZŃSTWA W TRANSPORCIE

 • polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych
  i biznesowych
 • wizja rozwoju sektora w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych
 • bezpieczeństwo w prawie międzynarodowym, europejskim
  i krajowym
 • prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców
  i innych obiektów użyteczności publicznej
 • bezpieczeństwo a działalność gospodarcza

DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU

 • przygotowanie i poziom wiedzy kadry dydaktycznej dla sektora transportowego
 • wyzwania w kształceniu przyszłych kadr dla sektorów transportu
 • adekwatność metod i środków nauczania oraz programów szkoleń do wymogów branży

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • wykorzystanie BSP w sektorze państwowym oraz prywatnym
 • projekty międzynarodowe i perspektywy współpracy, finansowanie badań nad BSP
 • polskie i zagraniczne doświadczenia w budowie i wykorzystywaniu BSP

Informujemy, że ze względu na systuację epidemiologiczną w Polsce konferencja odbędzie się w formie on-line. Wszytkie referaty konferencyjne oraz sesja posterowa będzie dostępna na kanale youtube oraz sesji Zoom.

OPŁATY KONFERENCYJNE

500 zł – Opłata konferencyjna
300 zł – Opłata konferencyjna dla studentów / doktorantów

Opłata konferencyjna zawiera publikacje pokonferencyjne oraz obsługę konferencji.

Opłata konferencyjna powinna być wniesiona na konto:
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A
ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice
IBAN PL 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
SWIFT: INGB PL PW
Z adnotacją: Konferencja RT3/SMT3P/2021/Imię i nazwisko uczestnika

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 25 listopada 2021 roku opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Komunikat końcowy konferencji


Deprecated: Korzystanie z _register_controls uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Controls_Stack::register_controls(). in /wp-includes/functions.php on line 5323