Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz Prorektor ds. Ogólnych, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji, Politechnika Śląska