Przewodniczący:

Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Z-ca przewodniczącego:

Dr hab. inż. Jacek Mendala, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Członkowie:

Dr inż. Robert Wieszała – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Dr hab. inż. Jan Warczek – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Dr inż. Robert Konieczka – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Dr inż. Tadeusz Opasiak – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Dr inż. Szymon Surma – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Szynowego

Mgr Marta Jackowska – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Mgr inż. Agata Siudak – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Lotniczego

Mariusz Osowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Piotr Uchroński  – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.


Kontakt