Przewodniczący:

Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Z-ca przewodniczącego:

Dr hab. inż. Zbigniew Stanikprof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Dr hab. inż. Jacek Mendala, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Członkowie:

Dr hab. inż. Damian Hadryśprof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Dr inż. Aleksandra Kutrzyk-Nykiel – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Dr inż. Robert Wieszała – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Dr inż. Robert Konieczka – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Dr inż. Andrzej Kubik – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Mgr Marta Jackowska – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Mgr inż. Agata Siudak – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Mariusz Osowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

 


Kontakt