Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”

Zasadniczym celem Konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa i nawiązania trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, drogowym, szynowym, morskim, wodnym śródlądowym i kosmicznym) oraz jego technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi, psychologicznymi aspektami.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej” , której planowany termin jest w dniach 2–3 grudnia 2021 roku.