Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej” , której planowany termin jest w dniach 25–27 listopada 2020 roku.

Zasadniczym celem Konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa i nawiązania trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, drogowym, szynowym, morskim, wodnym śródlądowym i kosmicznym) oraz jego technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi, psychologicznymi aspektami.

Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE
  • SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE
  • BUDOWA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
  • POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
    W TRANSPORCIE
  • DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU
  • BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
Przewiń do góry