Dorota Burchard-Korol, Politechnika Śląska

Rafał Burdzik, Politechnika Śląska

Joanna Bzówka, Politechnika Śląska

Mirosław Franciszek Chmieliński, Akademia Marynarki Wojennej

Piotr Czech, Politechnika Śląska

Janusz Ćwiklak, Lotnicza Akademia Wojskowa

Andrzej Fellner, Politechnika Śląska

Jan Filipczyk, Politechnika Śląska

Piotr Folęga, Politechnika Śląska

Laurian Gherman, Air Force Academy „Henri Coanda”

Ryszard Hać, Lotnicza Akademia Wojskowa

Damian Hadryś, Politechnika Śląska

Robertas Keršys, Kaunas University of Technology

Piotr Kisiel, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Aleksandra Kutrzyk-Nykiel, Politechnika Śląska

Łukasz Konieczny, Politechnika Śląska

Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Jarosław Kozuba, Politechnika Śląska

Jerzy Łabaj, Politechnika Śląska

Bogusław Łazarz, Politechnika Śląska

Piotr Malinowski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Jacek Mendala, Politechnika Śląska

Marzena Piotrowska-Trybull, Akademia Sztuki Wojennej

Adam Radomyski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Jan Rajchel, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kinga Rodak, Politechnika Śląska

Witold Sarnowski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska

Stanisław Smyk, Akademia Sztuki Wojennej

Marcin Staniek, Politechnika Śląska

Zbigniew Stanik, Politechnika Śląska

Wiesław Starowicz, Politechnika Krakowska

Paweł Stężycki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Stanislav Szabo, Technical University of Kosice

Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Robert Wieszała, Politechnika Śląska

Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej

Józef Żurek, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Andrzej Żyluk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Komitet naukowy konferencji

Dorota Burchard-Korol, Politechnika Śląska

Rafał Burdzik, Politechnika Śląska

Joanna Bzówka, Politechnika Śląska

Mirosław Franciszek Chmieliński, Akademia Marynarki Wojennej

Piotr Czech, Politechnika Śląska

Janusz Ćwiklak, Lotnicza Akademia Wojskowa

Andrzej Fellner, Politechnika Śląska

Jan Filipczyk, Politechnika Śląska

Piotr Folęga, Politechnika Śląska

Laurian Gherman, Air Force Academy „Henri Coanda”

Ryszard Hać, Lotnicza Akademia Wojskowa

Damian Hadryś, Politechnika Śląska

Robertas Keršys, Kaunas University of Technology

Piotr Kisiel, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Aleksandra Kutrzyk-Nykiel, Politechnika Śląska

Łukasz Konieczny, Politechnika Śląska

Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Jarosław Kozuba, Politechnika Śląska

Jerzy Łabaj, Politechnika Śląska

Bogusław Łazarz, Politechnika Śląska

Piotr Malinowski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Jacek Mendala, Politechnika Śląska

Marzena Piotrowska-Trybull, Akademia Sztuki Wojennej

Adam Radomyski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Jan Rajchel, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kinga Rodak, Politechnika Śląska

Witold Sarnowski, Lotnicza Akademia Wojskowa

Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska

Stanisław Smyk, Akademia Sztuki Wojennej

Marcin Staniek, Politechnika Śląska

Zbigniew Stanik, Politechnika Śląska

Wiesław Starowicz, Politechnika Krakowska

Paweł Stężycki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Stanislav Szabo, Technical University of Kosice

Andrzej Szelmanowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Robert Wieszała, Politechnika Śląska

Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej

Józef Żurek, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Andrzej Żyluk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych