REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I EKSPLOATACJA LOTNICZA 
KIERUNEK TRANSPORT – POLITECHNIKA ŚLĄSKA
rok akademicki 2021/2022

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „Mechanika i eksploatacja lotnicza” – trzeci semestr studiów stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2021/2022. 

Plan studiów oraz program kształcenia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku Transport dla specjalności „Mechanika i Eksploatacja Lotnicza”

Plan Studiów – Przedmioty wspólne

Karty przedmiotu – Przedmioty wspólne dla kierunku Transport

Plan studiów – Przedmioty specjalizacyjne

Karty przedmiotu dla specjalności Mechanika i eksploatacja lotnicza

Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować szkolenie dla licencjonowanych mechaników lotniczych w kategorii B 1.1. Samoloty z silnikami turbinowymi zgodnie z Part-147.

Kandydaci z Politechniki Śląskiej

Studenci Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, którzy chcą studiować na specjalności „Mechanika i eksploatacja lotnicza” powinni  do dnia 10 września 2021 roku przesłać listownie na adres: Kierownik Biura Obsługi Studenta Aneta Oszywa ul. Krasińskiego 8, pok. 160, 40-019 Katowice lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (32 603 40 41) przynieść osobiście – następujące dokumenty:
  1. Podanie o przeniesienie na specjalność „Mechanika i eksploatacja lotnicza” wraz z podaniem średniej ocen z dwóch semestrów – podanie
  2. Orzeczenie badań lotniczo-lekarskich – II  kategoria (ważne orzeczenie) – https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza

Po 10 września 2021 roku podania od studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej nie będą przyjmowane (liczy się data wpływu podania do Biura Obsługi Studenta a nie data stempla pocztowego). Studenci Politechniki Śląskiej mają pierwszeństwo w kwalifikacji a proces kwalifikacji określony w tabeli nr 1 będzie miał zastosowanie tylko w przypadku większej liczby podań niż 25 – wtedy też studenci z innych Uczelni nie będą kwalifikowani. Lista osób, z Politechniki Śląskiej zakwalifikowanych na specjalność „Mechanika i eksploatacja lotnicza” zostanie ogłoszona w dniu 15 września 2021 r.

UWAGA:
Całość dokumentacji powinna być dostarczona w białej, wiązanej teczce. Stronę tytułową teczki należy wydrukować na białej kartce i przykleić na przedniej okładce. Dokumenty mają być ułożone w kolejności przedstawionej powyżej. W przypadku, kiedy złożone dokumenty są niekompletne podanie nie będzie rozpatrywane.

Strona tytułowa teczki

Gdyby było więcej niż 25 kandydatów, będzie organizowana dodatkowa kwalifikacja zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Kryteria oceny kandydata

Liczba przyznanych punktów w zależności od uzyskanych wyników z trzech kryteriów oceny cząstkowejMaksymalna liczba punktów cząstkowych
(N – 2,5) * 12 pkt30 pkt
0,5 pkt za każdą poprawną odpowiedź15 pkt
Razem punktów45 pkt

  N – średnia ocena

 Uwagi:

  1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia dla licencjonowanych mechaników lotniczych w kategorii B 1.1. Samoloty z silnikami turbinowymi zgodnie z Part-147  dla studentów specjalności „Mechanika i eksploatacja lotnicza” będzie uzyskanie dotacji na przedmiotowe szkolenie od Ministra Infrastruktury na rok szkoleniowy 2021.
  2. Przyjęcie na trzeci semestr studiów specjalności „Mechanika i eksploatacja lotnicza” będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie dla licencjonowanych mechaników lotniczych w kategorii B 1.1. Samoloty z silnikami turbinowymi zgodnie z Part-147.
  3. Studenci, którzy ukończyli dwa semestry studiów inżynierskich na innych uczelniach, przyjęci na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej będą zobowiązani do uzupełniania różnic programowych zgodnie z  Regulaminem Studiów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych dla kierunku Transport oraz zajęcia teoretyczne na specjalności „Mechanika i eksploatacja lotnicza”, odbywać się będą:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

ul. Krasińskiego 13

40-019 Katowice

Zajęcia praktyczne realizowane będą:

Zajęcia Warsztatowe:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

ul. Krasińskiego 13

40-019 Katowice

Praktyka zawodowa:

Międzynarodowy Port Lotniczy 

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice