Notatka-podsumowanie konferencji

W dniach 28-30 listopada 2018 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA, WYDZIAŁ TRANSPORTU, KATEDRA TECHNOLOGII LOTNICZYCH zorganizowała:

II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ”

Tematyka konferencji obejmowała:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE, SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE, BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU, POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE, DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU, BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE.

Konferencja odbyła się według poniższego programu:

DZIEŃ I – 28.11.2018r (środa)

Miejsce Obrad : Taras widokowy, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

11.00-11.20                   Rejestracja Uczestników

11.20-11.40                   Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników

J.M. Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

11.40-14.30 – SESJA PLENARNA

MODERATORZY:

gen. bryg. (R), prof. dr hab. inż. Miroslav KELEMEN

dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ,  Politechnika Śląska

REFERATY INAUGURACYJNE

  • Perspektywy rozwoju regionalnych portów lotniczych na przykładzie MPL Katowice – Pan Paweł WOJDA, Dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
  • Safety Oversight System in Polish Civil Aviation- Pan Roman OŻÓG, Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym,Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • Skutki błędnej oceny zdatności  w systemach lotniczych – prof. dr hab. inż. Józef  ŻUREK, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  • Ground Suport Equipment – Safe Exploatation – Operational Solutions– Pan Piotr KISIEL, Prezes Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
  • Experimental verification of the psycho-physiological performance of the selected flight personnel: pre-survey for transport safety – gen. bryg. (R), prof. dr hab. inż. Miroslav KELEMEN, Technical University of Kosice
  • How the ALSIM AL250 flight simulator and Engine ring Pack Solution can improve learning in higher education? – dr Harald PFEIFER, University of Nottingham
  • Protection of seaports against asymmetrical threats – kmdr. (R) dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej
  • Ensuring aerodrome development processes and using sensory networks – dr hab. inż. Zbysek KORECKI,Defence University, Brno
  • Modern technologies as a response to social and economic problems in the area of public administration – Pan Jacek MIRECKI,  Firma Smart-Lab Sp. z o.o.
  • Ocena społecznych oddziaływań technologii jako wyzwanie współczesności – prof. dr hab. inż. Jan KAŹMIERCZAK, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

14.30-15.30                   Obiad

15.30-17.30                   Zwiedzanie Portu Lotniczego, Firmy LS Technics S.A. oraz  Linetech S.A.

17.30-18.30                   Przejazd do Ustronia

18.30 – 19.30                Rejestracja w hotelu

20.00 – 22.00                Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ II – 29.11.2018r (czwartek)

Miejsce Obrad: Ustroń, Hotel „Muflon”

8.30-9.30          Śniadanie

09.30-10.00       Rejestracja Uczestników

10.00.-11.30  – Obrady w Sesjach

SESJA I – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

MODERATORZY:

gen. bryg. (R) pil., dr hab. inż. Janusz RAJCHEL, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

prof. dr hab. Stanisław SIRKO, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

1.     Search  and  rescue system in Poland. gen. bryg. (R) pil., dr hab. inż. Janusz RAJCHEL
2.     System zarządzania bezpieczeństwem na śródlądowych drogach wodnych na przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej. mgr inż. Paulina REKOWSKA
3.     Safety in Air Transport – Selected Aspects. prof. dr hab. Stanisław SIRKO
4.     Implementation of the common safety method in the european union railway transportation. mgr Magdalena HELAK
5.     Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the EUROPEAN SKY. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI
6.     Safety culture as enhancement factor of Safety Management System development in aviation organization. dr  inż. Mariusz KRZYŻANOWSKI
7.     Capacity and the effectiveness of screening people and baggage with the use of new technologies – standard C2. dr Piotr UCHROŃSKI
DYSKUSJA
11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA
12.00-14.00  – Obrady w SesjachSESJA II – ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
W BEZPIECZEŃSTWIEMODERATORZY

płk dr hab. Tadusz ZIELIŃSKI, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. nawig. Andrzej FELLNER, Politechnika Śląska

1.       Practical  measuring GNSS signal at Airport Zilina with AeroLab1. dr hab. inż. Martin BUGAJ
2.       GBAS / SBAS systems determined by PBN POLAND. dr hab. inż. Andrzej FELLNER
3.       Electromagnetic Launch System Based on Halbach Array Configuration Lt. Col. Laurian GHERMAN
4.       Experimental examination of Hikvision IP camera for integrated safety system of the selected airport facility. ing. Jaroslav JEVČÁK
5.       Model of tactical aircraft operating system as
an aggregated analyses domain for hazards risk management processes.
mgr inż. Emil AUGUSTYN
6.       Research and Development of a Control System and Virtual Teleportation Technology for an Autonomous Inspection Airship Prof. dr hab. inż. Wojciech MOCZULSKI
7.       Records from recording devices as a source of information for the recreation of the course of an aviation accident and for finding out its reasons in a pretrial phase of a legal action. dr inż. Robert KONIECZKA
8.       Possibility of use of the river bardge ship as a potential aircraft carrier in security of logistic and critical infrastructure. dr Jakub MARSZAŁKIEWICZ
9.       Electromagnetic Launch System Based on Halbach Array Configuration. Lt. Col. Laurian GHERMAN
DYSKUSJA
14.00-15.00 OBIAD
15.00.-16.30 – Obrady w Sesjach

SESJA III-ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

MODERATORZY:

dr hab. inż. Katarzyna CHRUZIK, prof. A WSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. inż. Jan PIL’A – Uniwersytet Techniczny w Koszycach

1.     Predictive risk management model in transport. dr hab. inż. Katarzyna CHRUZIK, prof. A WSB
2.     From the taxonomy of threats to the definition of energy security. dr inż. Grzegorz KUNIKOWSKI
3.     Airline Crisis Plan. ing. Marek PILAT
4.     Global aerospace industry risk. dr inż. Tomasz BALCERZAK
5.     Analysis of aircraft delays in the context of navigation systems in FIR Warszawa. mgr inż. Magdalena MROZIK
6.     Zagrożenia i wyzwania transportu morskiego. kmdr. dr hab. inż. Jarosław TESKA
7.     Challenges and directions in aircraft systems safety. prof. dr hab. inż. Jan PIL’A
DYSKUSJA
16.30-16.45 PRZERWA KAWOWA
16.45-18.30  – Obrady w Sesjach

SESJA IVa – BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU –
sesja równoległa

MODERATORZY:

dr hab. inż. Zbigniew STANIK, prof. PŚ, Politechnika Śląska

dr inż. Tomasz BALCERZAK, Politechnika Śląska

1.     Prediction of Position on the Glide Path Using Bessel Equations – Part I and Part II. dr  Jerzy BIAŁY
2.     Deceleration and deformation during dynamic load of model longitudinals – real conditions and simulation. dr inż. Damian HADRYŚ
3.     Analysis of tribological wear in block-on ring contact on tribological tester T-05. mgr inż. Andrzej KUBIK
4.     Ground Suport Equipment – Safe Exploatation – Technical Solutions. mgr inż. Sławomir SOBCZAK
5.     Analysis of shaft wear in turbocharges of automotive vehicles. dr inż. Damian HADRYŚ
6.     Środki transportu i dystrybucji paliw lotniczych w lotnictwie państwowym. dr inż. Czesław WOJDAT
7.     Optymalizacja dystrybucji produktów w ramach złożonej sieci dostaw. ppor. mgr inż. Joanna SZKUTNIK – ROGOŻ
DYSKUSJA
16.45-18.30  – Obrady w Sesjach

SESJA IVb – SPOŁECZNE I SZKOLENIOWE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE – sesja równoległa

MODERATORZY:

gen. bryg. (R) pil. dr inż. Ryszard HAĆ– Lotnicza Akademia Wojskowa

dr  hab. Małgorzata DOBROWOLSKA, prof. PŚ – Politechnika Śląska

1.     Psychologiczne aspekty rekrutacji personelu w porcie lotniczym. gen. bryg. (R) dr inż. Ryszard HAĆ
2.     Wyzwania, jakie stoją przed dydaktyką nauczania o bezpieczeństwie, w kontekście różnych pokoleń jakie aktualnie są obecne na rynku pracy. mgr Michał KANIA
3.     Wybrane aspekty kształtowania kompetencji załóg lotnictwa cywilnego i wojskowego przy zastosowaniu szkoleń CRM. płk mgr inż. pil. Grzegorz KUŁAKOWSKI
4.     Projekt symulatora wykorzystującego technologie VR w szkoleniu personelu technicznego. mgr inż. Szymon PILORZ
5.     Modern technology in the flight training – impact on the safety of flying enlargement. płk dr inż. pil. Konrad MADEJ
6.     Wholesale tariffs in transport as an innovation tool in the area of tariff and ticket integration of railway carriers. prof. dr hab. Piotr NIEDZIELSKI
7.     Diagnostics of the  safety climate measurements  – a psychological approach. dr hab. Małgorzata DOBROWOLSKA, prof. PŚ
8.     Conversations in the system of automatic communication at sea. mgr inż. Anna WÓJCIK
DYSKUSJA

19.00           Kolacja

DZIEŃ III – 30.11.2018r (piątek)

Miejsce Obrad: Ustroń, Hotel „Muflon”

8.30-9.30    Śniadanie

9.30 -11.00  – Obrady w Sesjach

SESJA V – POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZŃSTWA
W TRANSPORCIE

MODERATORZY :

dr hab. inż. Ryszard Szynowski,  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inbż. Jarosław KOZUBA, prof. PS

1.     Certification in control command and signalling system investment process. mgr inż. Magdalena KYCKO
2.     Zastosowanie procedur awaryjnych w procesie obsługi materiałów. mgr inż. Patryk LESKI
3.     Ecological aspects of airports. dr inż. Robert WIESZAŁA
4.     Impact of pilots’ tiredness on the outcome of psychological testing. Assoc. Prof. Vladimir SOCHA, PhD
5.     Analiza występowania niesprawności zaistniałych na sprzęcie lotniczym w Lotnictwie SZ RP. mgr inż. Honorata ROMAŃSKA
6.     Network of civil aviation airports in Poland and its perspectives. dr hab. inż. Krzysztof ZAŁĘSKI
7.     Defence administration of the Czech Republic. dr hab. Ryszard SZYNOWSKI
8.     Monitoring and maintenance of technical systems in processes of air inspection of linear installations: a case of using alternative solutions . mgr inż. Eugeniusz PIECHOCZEK
DYSKUSJA

11.00 -11.30                  Podsumowanie Konferencji

12.00                           Obiad

14.00                           Wyjazd z hotelu Muflon w Ustroniu do Katowic.

 

Bardzo dziękujemy Wszystkim Gościom, Prelegentom oraz Uczestnikom za udział i zapraszamy już na kolejną konferencję za rok.

Organizatorzy:

Katedra Technologii Lotniczych

Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej