Cennik szkoleń teoretycznych  dla zgłoszeń indywidualnych* w zakresie modułów
w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
Statków Powietrznych Part-147
Certyfikat PL.147.0021

(Zarządzenie nr 119/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 lipca 2021 r.)

Zajęcia w ramach szkoleń odbywają się w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8.

Terminy szkoleń dla poszczególnych modułów jest ustalany w momencie zgłoszenia
minimalnej liczby uczestników tj. 5 osób.

 

Moduł tematyczny

Liczba

godzin

Cena

szkolenia

1 – Matematyka (kategoria B1)

12

400 zł

2 – Fizyka (kategoria B1)

12

400 zł

3 – Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki (kategoria B1)

18

600 zł

4 – Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki (kategoria B1)

12

400 zł

5 – Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych (kategoria B1.1 i B 1.3)

12

400 zł

5 – Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych (kategoria B1.2)

18

800 zł

6 – Materiały i sprzęt (kategoria B1)

24

800 zł

7A – Działania z zakresu obsługi technicznej (kategoria B1)

12

400 zł

8 – Podstawy aerodynamiki (kategoria B1)

12

400 zł

9A – Czynniki ludzkie (kategoria B1)

12

400 zł

10 –  Przepisy dotyczące lotnictwa

24

800 zł

11A – Aerodynamika, struktury i systemy samolotu turbinowego (kategoria B1.1)

24

800 zł

11 B – Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego (kategoria B1.2)

24

800 zł

12 – Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca (kategoria B1.3)

18

600 zł

15 – Silnik gazowy turbinowy (kategoria B1)

12

400 zł

16 – Silnik tłokowy (kategoria B1)

12

400 zł

  Podane ceny obowiązują dla grup nie mniejszych niż 5 osób; dla grup liczących do 5 osób ceny ustalane są indywidualne

Ceny szkoleń dla firm współpracujących/ realizujących praktyki dla studentów Politechniki Śląskiej ustalane są indywidualne

Podane ceny są cenami brutto i obejmują: zajęcia teoretyczne oraz wydanie świadectwa ukończenia szkolenia

Podana cena dotyczy wszystkich kategorii licencji

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym proszone są o wypełnienie „Zgłoszenia na szkolenie”, zeskanowanie i przesłanie zgłoszenia na adres sekretariatu: Marta.Jackowska@Polsl.pl

Zgłoszenie na szkolenie