Kierownictwo OSMOT

Kierownictwo Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Statków Powietrznych PART-147 nr certyfikatu PL.147.0021.2017:

 

Kierownik Odpowiedzialny: Dr hab. inż. pil. Jarosław KOZUBA, Prof. PŚ

 

Kierownik ds. Szkolenia: Dr inż. Robert Wieszała

Kierownik ds. Szkolenia Teoretycznego: Dr hab. inż. Jacek MENDALA, Prof. PŚ

Kierownik ds. Szkolenia Praktycznego: Mgr inż. Bartosz STOŁTNY

Kierownik ds. Egzaminów Dr hab. inż. pil. Jarosław KOZUBA, Prof. PŚ

Kierownik Jakości: Mgr inż. Adam Cebula