Informacje ogólne:

Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej PART-147 Politechniki Śląskiej posiada certyfikat nr PL.147.0021.2017. W jego ramach w Katowicach realizowane są:
  1. Komercyjne szkolenia podstawowe w odniesieniu do podkategorii B 1.1. (Samoloty z silnikami turbinowymi) B 1.2. (Samoloty z silnikami tłokowymi) oraz B 1.3. (Śmigłowce turbinowe),
  2. Komercyjne egzaminy w zakresie modułów szkolenia teoretycznego B 1.1. (Samoloty z silnikami turbinowymi), B 1.2. (Samoloty z silnikami tłokowymi) oraz B 1.3. (Śmigłowce turbinowe).
Licencja mechanika obsługi Part-66 uzyskana w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Statków Powietrznych PART-147 na Politechnice Śląskiej w Katowicach jest uznawana w całej Unii Europejskiej. Uzyskanie licencji Part-66 w Naszym ośrodku stwarza możliwość zatrudnienia na stanowisku mechanika lotniczego, w charakterze technik-mechanik.

Szkolenia oraz egzaminy organizowane w naszym ośrodku są realizowane przez doświadczoną kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe połączone z wieloletnią praktyką w obsłudze sprzętu lotniczego.