Honorowy Patronat

JM Rektor Politechniki Śląskiej 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Patronat / Patronat branżowy

Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska

Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Paweł Stężycki – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Artur Gałęzowski – Prezes Zarządu WCBKT S.A

Marcin Opaliński – Prezes Zarządu LS Airport Services i LS Technics

Artur Tomasik – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego

Janusz Janiszewski – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Andrzej Świderski  – Z-ca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. nauki