Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Paweł Stężycki – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Andrzej Świderski – Z-ca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. Naukowych

Piotr Kisiel – Prezes Zarządu WCBKT S.A

Jerzy Zachara – Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki

Jarosław Cichoń – Prezes Zarządu WSOP Sp. z o.o.

Marcin Opaliński – Prezes Zarządu LS Airport Services i LS Technics

Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska