W skład Katedry Technologii Lotniczych wchodzą:

dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ. – Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila

dr hab. inż. Jacek Mendala, prof. PŚ.

dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof. PŚ.

dr inż. Mirosław Jemielniak

dr inż. Robert Konieczka

dr inż. Wojciech Kotlarz

dr inż. Aleksandra Kutrzyk-Nykiel

dr inż. Witold Filus

mgr inż. Eugeniusz Piechoczek

mgr inż. Magda Mrozik