Publikacje-Błękitna seria lotnicza

Uprzejmie informujemy, że w ramach „błękitnej serii lotniczej” Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej opracowała szereg publikacji:

– „Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN”,
– „Meteorologia w transporcie”,
– „Nawigacja powietrzna w zarysie”,
– „Aeronautical regulations in exercises”,
– „Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami”,
– „Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych”,
– „Aircraft systems”,
– „Aircraft airframe”,
– „Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie”,
– „Prawo i procedury lotnicze” (nakład wyczerpany),
– „Wykonywanie lotów według IFR” (nakład wyczerpany).


Powyższe publikacje można nabyć w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, tel./fax (32) 237 15 02) oraz w księgarniach na terenie całego kraju.