Ogólne informacje na temat rekrutacji na Politechnikę Śląską znajdują się pod adresem

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na I stopień studiów na kierunek Transport – studia inżynierskie znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-t-st/

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na II stopień studiów na kierunek Transport – studia magisterskie znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_st/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia dla specjalności lotniczych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej:

Nawigacja Powietrzna

Mechanika i Eksploatacja Lotnicza

Szczegółowe informacje na temat specjalności lotniczych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 696 462 971
  • pod adresem e-mail: jaroslaw.kozuba@polsl.pl