Safety Management System

W certyfikowanych organizacjach lotniczych Politechniki Śląskiej nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo lotnicze, które od zawsze było kwestią zasadniczą i priorytetową. Na każdym kroku dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa w wykonywanych przez nas operacjach powietrznych i usługach niezależnie od charakteru ich wykonywania. W swoich działaniach dążymy do osiągania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Niezwykle ważnym zadaniem jest propagowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem wśród swojego Personelu Funkcyjnego, Studentów, Partnerów i Członków naszej społeczności akademickiej.
Zarówno formalny jak i nieformalny system zgłoszeń, który obowiązuje w naszych organizacjach przewiduje swobodne zgłaszanie incydentów także w formie anonimowej, co pozwoli na szczerość i obiektywizm zgodnie z zasadami „just culture”.
Nasz personel funkcyjny wraz z członkami społeczności akademickiej dąży do:

  • kreowania środowiska wolnego od wypadków i incydentów lotniczych,
  • skutecznego i aktywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach,
  • całkowitego spełnienia wymogów przepisów krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego, które obejmują całokształt działalności naszych organizacji,
  • czynnego zaangażowania naszego personelu oraz członków organizacji w zakresie obniżania ryzyka do możliwie niskiego poziomu.
    Osiąganie powyższych celów ma przynieść, jej personelowi, partnerom i członkom społeczności akademickiej niewspółmierne korzyści oraz pozytywny wizerunek, jako wiarygodnego i bezpiecznego partnera w branży lotniczej.
    Za realizację powyższych celów odpowiedzialny jest solidarnie cały personel funkcyjny organizacji, ponieważ bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.

Aby skutecznie reagować na występujące zagrożenia trzeba je najpierw zidentyfikować. Dlatego wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej, Studenci, oraz Partnerzy są zachęcani do zgłaszania każdej sytuacji, która w ich ocenie może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. W tym celu dedykowany został poniższy anonimowy formularz zgłoszeniowy, który po podpisaniu nadawcy, można wykorzystać również jako imienny formularz zgłoszeniowy. Nieobowiązkowe podanie danych kontaktowych umożliwi otrzymanie informacje o stanie zgłoszenia.

ANONIMOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS)

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Procedury SMS Politechniki Śląskiej gwarantują anonimowość Zgłaszającemu. W przypadku podania, dane kontaktowe Zgłaszającego znane są tylko Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa i podlegają ochronie. Pozostały personel skupia się na rozwiązaniu problemu opisanego w zgłoszeniu i nie ma dostępu do danych zgłaszającego.