Kierownictwo Ośrodka Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych na Politechnice Śląskiej jest:

Kierownik odpowiedzialny: Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ

Kierownik ds. szkolenia: Mgr inż. Bartosz STOŁTNY