Bezzałogowe Statki Powietrzne

Politechnika Śląska posiada  Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących Nr 261RPS-06/2018 wystawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wpis ten uprawnia do wykonywania szkoleń teoretycznych i praktycznych:
  • do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO
  • do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora – VLOS
  • do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora – BVLOS
  • do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) – INS