Szanowni Studenci 7 semestru studiów inżynierskich. Poniżej przedstawione są ważniejsze terminy obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym:
 
1. Zajęcia dydaktyczne od 1 października do 11 grudnia 2020 r.
2. Sesja egzaminacyjna od 14 grudnia do 22 grudnia 2020 r.
3. Sesja egzaminacyjna poprawkowa od  7 stycznia do 15 stycznia 2021 r.
4. Termin składania projektów inżynierskich dla osób chcących przystąpić do egzaminu inżynierskiego w styczniu 2021 r.: do 15 stycznia2021 r.
5. Egzaminy dyplomowe planowane są w dniach od 25 stycznia do 29 stycznia 2021 r.