15.11.2021        – elektroniczna rejestracja – ( rejestracja )

25.11.2021        – nadsyłanie streszczeń referatów streszczenie >

29.11.2021        – nadsyłanie prezentacji i posterów  elektronicznych, < poster >

25.11.2021        – wniesienie opłaty konferencyjnej

31.12.2021        – termin nadesłania pełnej wersji artykułu

Przesłany plik streszczenia (½ str.) powinien być zapisany w postaci edytowalnej w programie Microsoft Word – format dokumentu A4 z marginesami 2,5 cm. Należy stosować czcionkę Times New Roman (tytuł – rozmiar czcionki 14 pkt. pogrubiony, reszta tekstu – 12 pkt. z pojedynczymi odstępami).

Poster w formie elektronicznej należy przesłać w postaci jednego slajdu formacie pliku PowerPoint.

Artykuły zostaną wydane w postaci monografii pokonferencyjnej a wybrane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopismach: Transport Problems (ISSN 1896-0596), Scientific Journal of Silesian University of Technology – Series Transport (ISSN 0209-3324) oraz w dwóch zagranicznych wydawnictwach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.