Szanowni Państwo

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce i Europie, stale rosnącym zagrożeniem oraz związanymi z obecną sytuacją trudnościami organizacyjnymi, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przełożeniu IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja odbędzie się w listopadzie w przyszłym roku (2021).

Liczymy na zrozumienie wszystkich uczestników Konferencji SMT3P.

Jednocześnie informujemy, iż planujemy wydać monografię obejmującą tematykę  Konferencji SMT3P.

20.10.2020         – elektroniczna rejestracja –
                       (http://lotnictwo.polsl.pl/index.php/rejestracja/)

05.11.2020          – nadsyłanie streszczeń referatów

15.11.2020          – nadsyłanie pełnych tekstów referatów

15.11.2020          – nadsyłanie posterów elektronicznych

15.11.2020          – wniesienie opłaty konferencyjnej

Przesłany plik streszczenia (½ str.) oraz artykułu (8-10 str.) powinien być zapisany w postaci edytowalnej w programie Microsoft Word – format dokumentu A4 z marginesami 2,5 cm. Należy stosować czcionkę Times New Roman (tytuł – rozmiar czcionki 14 pkt. pogrubiony, reszta tekstu – 12 pkt. z pojedynczymi odstępami).

Poster w formie elektronicznej należy przesłać w postaci jednego slajdu formacie pliku PowerPoint.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w wysoko punktowanych wydawnictwach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast pozostałe zostaną wydane w postaci monografii pokonferencyjnej.