Logo Strona główna   Pomoc   
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Kursy i szkolenia
 
 
 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Icon Geneza i status
Icon Cele i zadania
Icon Organy Centrum
Icon Studia stacjonarne
Icon Studia podyplomowe
Icon Kursy i szkolenia
Icon Konferencje i seminaria
Icon Personel latający
Icon Personel naziemny
Icon Dla samorządów
Icon Dla portów lotniczych
Icon Dla linii lotniczych
Icon Język angielski
Icon Galeria
Icon Kontakt
 
 
 
 
Icon

W roku 2013 w ramach działalności Centrum planowane są następujące szkolenia i kursy:

 •  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych : mechanika, naziemnego i latającego personelu PROGRAM
 • Data rozpoczęcia MAJ 2014
 • Cena 1600 zł/os
 • 96h, zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę
 • Program kursu zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oswiaty

............................................................................................................................................................

 • Humans Factors (Czynniki Ludzkie) -dwudniowe szkolenie  (16h)
 • Cena 600 zł/os
 • Szkolenie uruchamiane w chwili zebrania grupy

................................................................................................................................................

 • PART 66 i PART 147 - dwudniowe szkolenie  (16h)
 • cena 700 zł/os
 • Szkolenie uruchamiane w chwili zebrania grupy

.................................................................................................................................................

 • Szkolenie lotnicze do licencji PILOTA SAMOLOTOWEGO TURYSTYCZNEGO PPL (A)

 Szkolenie organizowane jest we współpracy z ośrodkiem szkoleniowym firmy      ROYAL-STARAERO 

PROGRAM SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

 

Szkolenie teoretyczne podzielone zostało na 10 modułów tematycznych, w których uczestnicy zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z prawem lotniczym, wiedzą ogólną dotycząca samolotu, osiągami i planowaniem lotu, czynnikiem ludzkim, meteorologią, nawigacją,  procedurami operacyjnymi, zasadami lotu, łącznością,  
a także bezpieczeństwem lotów.

 

Po ukończeniu kursu teoretycznego nastąpi praktyczne szkolenie w powietrzu według indywidualnego grafiku – min. 45 godzin nalotu.

 

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu , które jest podstawą starania się
o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

 

I MODUŁ – PRAWO LOTNICZE

 

   W module tym omówione zostaną prawodawstwo (m.in. Konwencje Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego – ICAO) , zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego (służba kontroli obszaru, służba kontroli zbliżania, służba kontroli lotniska, służba informacji powietrznej i służba alarmowa, ruch lotniczy, niekontrolowany w polskiej przestrzeni powietrznej oraz przepisy JAA.

 

    II OGÓLNA WIEDZA O SAMOLOCIE

 

    W module uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną m.in. z  budową płatowca, zespołem napędowym, instalacją elektryczną oraz przyrządami.

 

    III OSIAGI I PLANOWANIE LOTU

 

    W module scharakteryzowane zostaną masa, wyważenie oraz osiągi.

 

    IV CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

 

    Moduł skupi się na podstawach fizjologii i psychologii.

 

    V  METEOROLOGIA

   

    W module omówione zostaną najważniejsze zjawiska atmosferyczne, lot w rejonie górzystym, lotniskowe biura meteorologiczne, mapy pogody oraz informacje pogodowe dla planowania lotów.

 

    VI  NAWIGACJA

 

    W module przedstawione zostaną takie zagadnienia jak  mapy, ortograficzne odwzorowania stożkowe, kierunek, magnetyzm samoloty, odległości, wykresy w praktycznej nawigacji, zasady nawigacji, planowanie lotu, radiomiernik naziemny, radiokompas, VOR/DME, GPS radar naziemny i inne.

 

    VII  PROCEDURY OPERACYJNE

 

    Moduł ten skupi się na takich zagadnieniach jak operacje statków powietrznych, poszukiwanie i ratownictwo, badanie wypadków lotniczych oraz naruszenie przepisów lotniczych.

 

    VIII  ZASADY LOTU

 

    W module scharakteryzowane zostaną: atmosfera, przepływ powietrza wokół ciała, przepływ powietrza wokół dwuwymiarowego płata nośnego, przepływ trójwymiarowy płata nośnego, rozkład czterech sił, mechanika zakrętu, stery, elementy wyważające, klapy i sloty, przeciągnięcie, unikanie korkociągu, stateczność, współczynnik obciążenia i manewry oraz naprężenie spowodowane oddziaływaniem ziemi.

 

    IX  ŁĄCZNOŚĆ

 

    W module tym uczestnicy zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami jak: radiofonia i łączność, procedury odlotu, procedury podczas przelotu, przylot i procedury podejścia, utrata łączności oraz procedury w niebezpieczeństwie i procedury naglące.

 

    X OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW

 

    W module omówione zostanie bezpieczeństwo w samolocie oraz operacyjne.

 

    Informacje organizacyjne :

 

§          ilość godzin szkolenia teoretycznego – 130h

§          miejsce szkolenia : Politechnika Śląska, Wydział Transportu w Katowicach

§          tryb szkolenia: weekendowy (sobota – niedziela )

§          kurs zostanie uruchomiony w podanym terminie dla grupy uczestników nie mniejszej niż 10 osób,

§          opłata za szkolenie teoretyczne: 1 400 zł

Warunki przyjęcia na kurs:

 

·          wiek: ukończone 17 lat,

·          złożenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów (jeśli kandydat nie jest pełnoletni),

·          złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

·          złożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·        złożenie dowodu wpłaty: wpłaty należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym,  z adnotacją „kurs PPL(A)”.

..........................................................................................................................................

 

OCHRONA LOTNISKA

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji planowane jest uruchomienie następujących rodzajów szkoleń modulowych : 

 

Przygotowany został o powyższe Rozporządzenie minimalny zakres tematyczny modułów szkoleniowych, do których zalicza się:

 

Moduł 1

Metody i Środki ochrony portu lotniczego

 

Moduł 2

Program ochrony przewoźnika lotniczego

 

Moduł  3

Ochrona statku powietrznego

 

Moduł  4

Procedury ochrony związane z  obsugą kabinową oraz wytwarzaniem i dostarczaniem zaopatrzenia pokadowego i innych dostaw

 

Moduł 5

Metody i srodki ochrony ładunku, poczty i przesyłek kurierskich i ekspresowych oraz poczty

 

Moduł 6

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym

 

Moduł 7

środki ochrony w trakcie sytuacji podwyższonego zagrożenia

 

Moduł 8

Zarządzanie, szkolenia i kontrola jakosci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 

Moduł 9 

Metody i srodki ochrony w zarzadzaniu ruchem lotniczym

 

Cena modulu ok 300 zl 

Zgłoszenie można przysyłać pocztą na adres:

 

Centrum Szkolenia Kadr Lotnictwa Cywilnego

Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

lub na adres internetowy: marta.jackowska@polsl.pl

Informacje telefoniczne: (32) 603 4058