Logo Strona główna   Pomoc   
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Organy Centrum
 
 
 
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej
Icon Geneza i status
Icon Cele i zadania
Icon Organy Centrum
Icon Studia stacjonarne
Icon Studia podyplomowe
Icon Kursy i szkolenia
Icon Konferencje i seminaria
Icon Personel latający
Icon Personel naziemny
Icon Dla samorządów
Icon Dla portów lotniczych
Icon Dla linii lotniczych
Icon Język angielski
Icon Galeria
Icon Kontakt
 
 
 
 
Icon
a

Działalnością Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zarządza jego Dyrektor powoływany przez Rektora Politechniki Ślaskiej.
16 maja 2008 JM Rektor Politechniki Ślaskiej, Prof. dr. hab. inż. Wojciech Zieliński, powołał na to stanowisko pana Jana Guję.

13 października 2008 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Centrum - nowym dyrektorem został prof. dr hab. inż nawig. Andrzej Fellner.

W Centrum funkcjonuje Rada Programowo-Naukowa, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora. 3 czerwca 2008 JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał w jej skład następujące osoby:
 • Prof. dr hab. inż. Jerzego Rutkowskiego – Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza - Politechnika Śląska
 • Pana Zbigniewa Mączkę – Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Pana Krzysztofa Banaszka – Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Pana Artura Tomasika – Prezesa Zarządu GTL S.A.
 • Pana Wlodzimierza Skalika - Prezesa Aeroklubu Polskiego (od 2011 roku)
 • Pana dr inż. Eugeniusza Wróbla
Na pierwszym swym posiedzeniu w tym samym dniu członkowie Rady wybrali ze swego grona jej Przewodniczącego: został nim Pan dr inż. Eugeniusz Wróbel.

22 października 2010 nowym przewodniczącym Rady zostal Pan Artur Tomasik, który zastąpil zmarlego Eugeniusza Wróbla.

Do głównych zadań Rady należy:

 • określanie perspektywicznych kierunków działalności Centrum
 • proponowanie struktury organizacyjnej Centrum
 • opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich realizacji
 • ocena prac badawczych realizowanych w Centrum i całokształtu działalności Centrum
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania zamówień dla Centrum

5 października 2012 roku na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum zgodnie z regulaminem JM Rektor Politechniki Śląskiej  prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik powołał Radę na nową kadencję w składzie :

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski – Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Politechnika Śląska
 • Pan Zbigniew Mączka –Urząd Lotnictwa Cywilnego 
 •  Pan Krzysztof Banaszek– Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu GTL S.A. 
 •  Pan Włodzimierz Skalik - Prezes Aeroklubu Polskiego  

 

17 lutego 2014 roku na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum Pana Zbigniewa Mączkę zastąpił Pan Piotr Ołowski, Prezes urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w miejsce Pana Krzysztofa Banaszka powołany został Pan Zbigniew Sałek – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Rada Centrum pragnie podziękować Panom Zbigniewowi Mączce oraz Krzysztofowi Banaszkowi za wieloletnią współpracę i wsparcie.